Hovedentrepriser og tømrer-snedker fagentrepriser

Snedkerfirmaet Ivan Madsen ApS udfører hovedentrepriser og tømrer-snedker fagentrepriser i hele storkøbenhavn.

Snedkerfirmaet Ivan Madsen ApS opgaver og omsætning kommer for langt størsteparten af de indbudte licitationer, vi vinder. Og vi vinder en pæn del af dem, vi deltager i.

Det gør vi, fordi vi har erfaringen inden for alle de dicipliner, der kræves for at være en god hovedentreprenør og udføre store tømrer-snedker fagentrepriser. For det gælder ikke "kun" om at udføre arbejdet i bedste kvalitet.

Det er hele firmaets værdisæt, håndværksmæssige kunnen og styringssystem, som gør forskellen.

Det perfekte samarbejde gennem dynamisk dialog, som skaber det kvalitetsresultat, du ønsker.

Det samarbejde, som sikrer at arbejdet bliver udført til den aftalte pris og afleveret til tiden.

Licitation / Opgavebeskrivelse
Dialog
Proces
Kvalitet
Licitation til hovedentrepriser og tømrer-snedkerentrepriser

Dialog, processtyring, et godt samarbejde med både udbudsgiver og samarbjdspartnere og kvlaitetsarbejde fra start til slut, skaber den positive spiral i udførelsen, som er basis for væksten i Snedkerfirmaet Ivan Madsen ApS.

Derfor er dialogen mellem alle involverede parter vores største kerneværdi, som vi dagligt omsætter i praksis i de byggeprojekter, vi er ansvarlige for.

Dialogen med dig som bygherre, rådgiver, ekstern entreprenør, underleverandør, ejendomsadministrator og servicechefer - og alle de andre medspillere - er vejen frem mod det kvalitetsbyggeri, som indfrier alle dine forventninger.

Processtyring af større byggeprojekter som hovedentreprise eller fagentreprise

Snedkerfirmaet Ivan Madsen ApS har siden 1965 opbygget alle de nødvendige kompetencer inden for styring og færdiggørelse af alle typer byggeprojekter, hovedentrepriser og tømrer-snedker fagentrepriser.

De mange indbudte licitationer vi byder på - og vinder - og de mange referencer, du kan se, dokumenterer, at vi gennem årene har gjort det rigtige.

Vi satser derfor fortsat på vore kerneværdier: Dialog og Kvalitet!

Ring og få en snak om dine muligheder:

Er du bygherre, rådgiver, entreprenør eller ejendomsadministrator med et byggeprojekt på bedding, så skriv eller ring nu og få en seriøs dialog om dine muligheder.

Ring og få en snak med os om dine muligheder

Kontakt os